Free Web space and hosting from freewebspace.com
Search the Web

Dobrodojdovte da ribolovite na Ohridskoto Ezero

Dobrodojdovte da ribolovite na Ohridskoto Ezero RIBARSKA VISTINA Natprevari Galerija Ваша Страна Нашите во странство Pecat publikacii Natprevari/plivka Recepti Lov na krap Pioneri i mladinci Boili Prva krapska liga Informacii Linkovi SV. PRVENSTVO 2007 REZULTATI  DOWNLOAD PRVA KRAPSKA LIGA 2008 REZULTATI Contact ФОРУМ Blog ФЕСТИВАЛ НА ПЛАШИЦА Печат ДЕНЕС ЗА ВЧЕРА Novi organizmi Tekstovi SPIC Aktivnosti

MAKEDONSKA RIBOLOVNA FEDERACIJA OTVORI WEB STRANA http://www.ribolovnafederacija.mk

 Соопштение до медиуми

 

 

Бараме од Владата да го поништи конкурсот за доделување на концесии за рекреативен и стопански риболов објавени на 12/12/2008 г. Од следните причини:

            Конкурсот не е согласно законот за концесии член. 19 Сл. Весник на Р. Македонија бр.25/02 од о2.04.2002 година ,наместо предвидените 30 дена треба најмалку 90 дена за да се достават понудите.Се брза за да се потпишат договорите пред да истече рокот пред изборите (затоа што во последните 60 дена Владата нема право да потпишува договори)

Рибарската основа, врз која се распушува конкурсот, не е објавена во ниту во едно гласило согласно Член 16    од закон за рибарство и аквакултура Сл.весник на Р Македонија  бр.7 од 15.01.2008.година апотоа да се отвори јавна расправа по неа ,што министерот Спасеноски го најави во Охрид. Предвидениот надомест за рекреативен риболов ,не е согласно член 46 од истиот закон.

Со Рибарската основа која е изработена од страна на ЈНУ Хидробиолоски Завод од Охрид наместо да се заштитат другите видови риби од уништување (знаеме во каква состојба се наоѓат пастрмката и белвицата ) ќе се уништат и крапот и кленот ,писата ,грунецот и плашката.

Рибарската основа на Хидробиолошки Завод од Охрид е четврта катастрофална грешка со која ќе се уништат краповидните риби ,а на  рекреативниот риболов  ќе се нанесе огромна штета а со тоа и на туризмот.

Хидробилошки за 8 проценти од вкупно уловената риба, кои ги добиваше од  Охридска Пастрмка поранешен концесионер на Охридско Езеро  им го рецензираше петогодишниот план со кој му дозволи годишно да лови и до 500 тона риба, со што се нанесе штета на рибниот фонд .Охридското Езеро  не може да ги издржи овие количини ,а што се гледа од моменталната состојбата за рибниот фонд.

Стручњаците од хидробилошки излегоa со став дека блинкерот е штетен за пастрмката ,затоа што не е селективен , а високите лебдечки мрежи биле поселективни, врз основа на овој став министерството го забрани блинкерот со што уништи една традиција, за која живееја охриѓани а доаѓаа туристи од цела биша Југославија за да ја ловат на единствен начин во светот со блинкер на влечење на длабочина од 40 до 80 метри.По четиригодишната забрана состојбата со рибниот фонд не се подобри туку рапидно се влоши.

Трет грев на хидробиолошкиот завод е тоа што и покрај нашето долгогодишно барање матиците после вештачкиот мрест да се враќаат во вода ,тоа не го правеше , хидробиолошки тврдеше дека тоа е невозможно и ги убиваше  , со што се нанесе најголемиот удар на  Охридската пастрмка , ( замислете телето се цува а мајкатада се убие-) затоа што на пазар завршуваа најпродуктивните пастрмки (а од пред две години тоа е можно) со ова хидробиолошки уништи подмладок од  пастрмка за наредните 51 година, ако се мрести по природен пат.

Оваа рибарска основа е четврта грешка со која ќе се уништат останатите видови риба , а со дозволување лов на охридска пастрмка и белвица после три години, повторно ќе се нанесе штета на пастрмката, која не е реанимирана затоа што забраната е кратка, а се ловеше многу на недозволен начин.

Рекреативниот риболов кој секаде е дел од туристичката понуда ѓе биде уништен ,затоа што рибите како клен ,мрена, грунец, плашица не можат да се ловат од брегот за време на туристичката сезона односно повеќе од 11 месеци не може да се лови од брег. За крапот Хидробиолошки предвидува издавање на само 100 еднодневни дозволи ,односно само сто рибари да имат право да  ловат по еден ден во текот на целата година што е  апсурд, уште пострашно предвидуваат само 24 рибари да можат да риболоват на целото езеро дневно, и тоа по 12 во Охрид и Струга.

Кај се тука риболовците, како ќе ги дозволиме да ловат по азбучен ред или по возраст, а кај се туристите за време на туристичката сезона, ќе се уништат сите риболовни здруженија.

Ни забрануваат ловење  во трска од чамец ,а времето на престој на водата е ограничено со одлука на владата за ограничување на пловидба на моторни пловни објекти на Охридско Езеро.

 Овие рестрикции би ги некако и разбале, ако истовремено не се распишува конкурс за концесија за стопански риболов . Каде се предвидува најмалку 30 кајчиња, а секој рибар може да фрла по 15 мрежи за секој вид риба, односно вкупно од еден рибар 4 километри односно 120 километри дневно.Дозволената риба може да се улови за еден ден , а во риболовната основа не се предвидува што после тоа.

Не се предвидува ни каде можат да се фрлаат мрежите, не се одредени ни големините на окцата и висината на мрежата , така да мрежите за клен 40 се употребуваат и за лов на пастрмка,не е предвидено  што ќе се прави со уловената и мртва пастрмка. Рибарската основа наместо да внесе ред во рибарството ,трајно ќе го уништи рибниот фонд од езерото.

Последните неколку години во Македонија, а посебно во Охрид се вложуваат средства и напори ,туризмот да стане една од водечките стопански гранки.Тоа налага и искористување на сите можни потенцијали и ресурси за развој на туризмот.А природните убавини, реткости и културното наследство на Охридското Езеро се сеуште се    неискористен потенцијал.Во таа смисла и развојот на спортско рекреативниот риболов на Охридското Езеро, и неговата популаризација вон границите на нашата земја, може значајно да допринесе за остварување на ваквите заложби. Во Европа има 20 милиони риболовци рекреативци.А со добра туристичка пропагандна формула ,може да се привлече дел од оваа армија на рекреативци, кои се следбеници на трендот  фати и пушти,  да дојдат и да риболоват во Охрид. Ако би успеале само еден процент да се привлечат , тоа би значело 200 000 странски гости во Охрид, во текот на годината и тоа надвор од главната туристичка сезона.Имајќи го во предвид искуството од Шпанија , Маѓарска и Русија каде на милиони рекреативци, се одлучуваат да престојуваат во тие земји само за риболов.

На Охрид, треба да му се даде шанса ,со истакнување на своите потенцијали да се вброи меѓу светските познати дестинации за спортско рекреативен риболов.

Не треба рибниот фонд да биде предмет на политичко коалиционо предизборно подкусурување.

Со охридската пастрмка секогаш од политички причини се манипулира затоа што само во Охрид има над илјада и седумсто рекреативни риболовци потенцијални гласачи, и околу 900 во Струга па се дозволуваше лов со блинкер и на ден пред изборите , иаку ловот на пастрмката беше забранет.

Риболовците ,се сложни, ако владата не им излезе во пресрет, и не го  поништи конкурсот за конесии за рекреативен и стопански риболов  ,со кој ќе се уништи рибниот фонд ,рекреативниот риболов и ќе се нанасе штета на туризмот , Да, излезат на  масовни протести пред подрачната единица на министерството за земјоделство и шумарство, и пред Хидробиолошки Завод , а потоа протестите може да се радикализираат.

Риболовците од Охрид и струга по никоја цена нема да дозволат рибниот фонд од Охридското Езеро да се уништи.

 

 

Претседател на упаравен одбор

На СРК. Св.Апостол Петар од Охрид

Радован Димитриевски 

 

Potsetetese na eden nacin na ribolov koj za zal izumira na Ohridskoto Ezero. Cel grad ziveese so ovaa atrakcija .

 

http://www.youtube.com/watch?v=pPPGMUhg0gA

 

NAREDBA ZA ZABRANA ZA STOPANSKI RIBOLOV NA RIBOLOVNOTO PODRACJE OHRIDSKO EZERO

  1. Zaradi zastita na ribniot fond vo ribolovnotop podracje Ohridsko Ezero, se zabranuva stopanskiot ribolov na site vidovi ribi.

  2. Sportskiot ribolov na ribolovnoto podracje Ohridsko Ezero e dozvolen i moze da se vrsi samo od bregot na ezeroto soglasno clen 24 od Zakonot za ribarstvo.

  3. Za vrsenje sportski ribolov na ribolovnoto podracje Ohridsko Ezero, ce vazat dozvolite izdadeni od korisnicite na ribolovnite reviri Ohrid Struga.

 

 

 

CENI NA DOZVOLI ZA 2008 NA RIBOLOVNOTO PODRACJE OHRIDSKO EZERO I RIBOLOVNIOT REVIR VO OHRID

LEGITIMACIJA ZA SPORTSKI RIBOLOV 300.00 Den

CLANARINA ZA SENIORI VETERANI I JUNIORI ZA 2008 200.00 Den.

CLANARINA ZA SENIORKI I KADETI 50.00 Den.

GODISNA DOZVOLA ZA SENIORI OD 19 DO 65 godini 700.00 Den.

GODISNA DOZVOLA ZA VETERANI NAD 65 g. 100.00 Den.

GODISNA DOZVOLA ZA HENDIKEPIRANI LICA 100.00 Den.

GODISNA DOZVOLA ZA JUNIORI I SENIORKI 100.00 Den.

 

DNEVNA DOZVOLA 100.00 Den

SEDMODNEVNA 300.00 Den.

PETNAESTODNEVNA 500.00 Den.

NAPOMENA ZA DA SE IZVADI BILO KOJA DOZVOLA MORA DA SE POSEDUVA LEGITIMACIJA ZA REKREATIVEN RIBOLOV

 DOZVOLEN ULOV :

4 Kg. BELA RIBA (PLASICA, GRUNEC, MORANEC, KLEN I SKOBUST)

4 PRIMEROCI NA KRAP

2 PRIMEROCI JAGULA

4 PASTRMKI

NAPOMENA ZA LOVENJE NA RIBA NAD DOZVOLENA KOLICINA PREDVIDENI SE  KAZNI OD 2500 DO 3000 EVRA

SEKOJ RIBOLOVEC E DOLZEN DA VODI EVIDENCIJA ZA ULOVENATA RIBA. 

 

Poseteteja ovaa strana http://www.animatedknots.com/ za da gi vidite animaciite kako se vrzuvaat jazli (cvorovi) koi ce vi pomognat da vrzete brod ; namestite sator; vrzete jadica ;blinker ili ako planinarite. Site vrzuvanja na jazli se dobro objasneti i ce vi pomognat vo ribolov ili kampuvanje.

Noviot zakon za ribarstvo vnesuva red kaj rekreativnite sportski ribolovci koi pocnaa masovno da vadat godisni dozvoli. Zasega e dozvolen ribolov samo od bregot na Ohridskoto Ezero. Vo tek e procedura za izgotvuvanje na RIBOLOVNA OSNOVA za Ohridsko Ezero so koja ce bidat predvideni rekreativnite i ribolovnite zoni. Vo rekreativnite zoni ce bide dozvolen samo rekreativen ribolov i ce bide dozvolen ribolov od camec.

VO RIBARSKA VISTINA CE GI DOZNAETE SITE INFORMACII ZA REKREATIVEN I SPORTSKI RIBOLOV VO OHRID I MAKEDONIJA

Ниту советниците не го почитуваат законот. Ѓорѓи Танески избраникот на народот од СДСМ, вчера беше фатен во сопствената мрежа. Заработи кривична пријава.  оветникот од СДСМ Ѓорѓи Танески, во судир со законот. Имено вчера тој околу 14.00 часот во Пештани, заедно со неговиот познаник Зоран Лекоски, го прекршиле законот. Тие постапиле против законски фрлајки мрежи во водите на езерото. Овој немил настан веднаш го регистрирала полициската патрола од станицата во Пештани, на што веднаш реагирала. Мрежите биле без доказ но за кривичната на Танески и Лекоски има доказ. Рибарите го потврдија овој случај бидејки многумина од нив биле на лице место.

AKO SAKATE VO ZIVO DA RAZGOVARATE SO ISKUSNI KRAPDjII POSETETE JA SLEDNATA STRANA I REGISTRIRAJTE SE https://www.ilovecarp.com/

 

 HUMAN GEST

Vo zaednicka akcija na Hidrobioloskiot zavod i Granicnata policija Spasen e mlad lebed. Po prijava na Sovesni gradjani za povreden lebed koj krvari od vratot na kanal Studencista, ekipa na Hidrobioloski zavod izleze vednas na teren, go ulovi lebedot i zaedno so Granicnata policija go odnese vo veterinarna stanica "Toni". Kade so lokalna anestezija i hiruski zafat  ostraneta e jadicata sose konec od gorniot del na vratot . Lebedot posle operacijata e prefrlen vo dvorot na Hidrobioloski Zavod kade ce se cuva nekolku dena , a potoa ce bide vraten vo kanalot od kade sto e i zemen. Strucnacite od Hidrobioloski Zavod go povikuvaat gradot i nadleznite instituciji da vodat pogolema griza za da ne dovadja do vakvi nesakani situacii. Sportsko ribolovniot klub Sveti Apostol Petar go pozdravuva ovoj human gest. Apelira do svoite clenovi da vnimavaat  kako se odnesuvaat koga vo nivna blizina ima lebedi. Ako primetat povreden lebed vednas da prijavat vo nadleznite institucii.

Sportskiot riboloven klub Sv. Apostol Petar izdava dozvoli za ribolov na Ohridskoto Ezero vo prodazniot punkt Ribarska Vistina na kanalot Studencista vo tek e slucuvanje na dogovori i za drugi prodazni punktovi kako prodavnici za ribolovna oprema i vo turistickite naselbi.

 

 

 

 

 

Do Na~alnikot za javen red i mir - Ohrid

Do Komandirot na ezerska policija - Ohrid

Do Inspektorot za zemjodelstvo

 {umarstvo i vodostopanstvo- Ohrid

Do Gradona~alnikot na Ohrid

 

 

 

 

 

predmet : PETICIJA

 

 

 

      Sportskite ribolovci baraat pod itno od gorenavedenite lica i instituciite vo koi rabotat da prezemat merki za fizi~ka za{tita na ribniot fond na Ohridskoto Ezero.

            Denovive na celoto ezero  vrz ribniot fond se vr{i neviden masakar se frlaat mre`i vo golemi koli~ini i se lovi na nedozvolen na~in so trokuka (kanxa).

           

            Obrazlo`enie:

Nedozvoleniot ribolov so mre`i i  kanxi sprema krivi~niot zakonik ~len 229 e krivi~no delo . Ribniot fond od ezeroto nema koncesioner i toa e dobro od op{t interes koe vo momentot treba da go {titat nadle`nite ministerstva za Vnatre{ni raboti i Ministerstvo za zemjodelie {umarstvo i vodostopanstvo.

Od mesec Oktomvri pa do denes  nie sportskite ribolovci koi lovime vo kanalot Studen~i{ta sme svedoci deka sekoj den se frlaat mre`i i se lovi so kanxa na samo nekolku metra od sedi{teto na ezerska i soobra}ajna policija a da ne zboruvame {to se slu~uva na celoto ezero.

Dosega dvapati razgovaravme so komandirot na ezerska policija za da prezemat merki za da se spre~i ovaa krivi~no delo no zasega ne se prezema ni{to.

Bezbroj pati se imame javeno na telefon 192 i 046 257 727 no nikoga{ ne e reagirano ili se reagira posle nekolku ~asa otkako }e si zaminat ribokradcite.

Poradi toa {to se frlaat mre`i  i se {liba so kanxi na samo nekolku metra od ezerska policija i ni{to ne se prezema za da se spre~i ova krivi~no delo, sportskite ribolovci se somnevaat deka nekoi policajci se povrzani so ribokradcite.

 

Napomena :

Ovaa peticija }e se odviva vo pove}e fazi i toa

  1. peticija do

-  na~alnikot za javen red i mir MVR - Ohrid

      -  komandirot na ezerska policija

      -  ispektorot za zemjodelstvo {umarstvo i vodostopanstvo   vo Ohrid

      -  gradona~alnikot na Ohrid

(ako ne se prezemat merki se preminuva na vtora faza)

 

 

  1. peticija do

-          Premierot na R. Makedonija.

-          Ministerot za zemjodelstvo {umarstvo i vodostopanstvo na R.M.

-          Ministerot za vnatre{ni raboti na R.M.

-          Pi{ani i elektronski mediumi

      ( ako ni{to ne se prezeme }e se premine na treta faza)

 

  1. protest pred sobranie i vladata na R.Makedonija.

-          izvestuvawe i barawe na pomo{ od stranski nevladini organizacii.

-          Peticija za pomo{ do komisijata za za{tita na `ivotna sredina pri Evropskiot parlament.

 

 

Paralelno }e prodol`i akcijata za sobirawe na potpisi

           

 

 

 

 

                                                                           UPRAVEN ODBOR

                                                                 Pretsedatel :

                                                                                  Radovan Dimitrievski

 

Ekipa na Sv.Apostol Petar koja se plasira vo prva liga